ระบบรายงานข้อมุล CI HI อ.บึงสามัคคี

รายงานจำนวนผู้ป่วยในศูนย์กักตัว อ.บึงสามัคคี

รายงานจำนวนเตียงในศูนย์กักตัว