tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
 nrls

 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล  1. ข่าวประกาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
  4. ITA

ข่าวประชาสัมพันธ์-62 (13)

Mammogram

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)

ล้างมือให้ถูกวิธี

ในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี องค์กรสหประชาชาติ หรือยูเอ็นให้จัดเป็นวันล้างมือโลก รพ.บึงสามัคคี จึงได้จัดทำคลิปวิดีโอการล้างมือ
เพื่อกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรม
การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัย 

province

โรงพยาบาลบึงสามัคคี ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี
ท่านนายแพทย์ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์
และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงสามัคคี
โดยให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนและให้ความรู้ตามโครงการ

ตรวจนิเทศก์งาน PP&P

รับนิเทศก์62

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นพ.ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ประธานการตรวจนิเทศก์ PP&P และติดตามตัวชี้วัด HDC และMIS 

สรพ.เยี่ยมสำรวจงานคุณภาพ HA

สรพเยี่ยมสำรวจ

ในวันที่ 23 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.30 น. สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ) 

หน้าที่ 1 จาก 3
 ไปยังเว็ปไซต์เดิม  www.beunghos.net    bull

 

application head
อสค.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร SMART อสม. สปสช. คู่มือประชาชน G-NEWS รวมโรค สุขที่พ่อสอน สุขแท้ที่แม่ให้ RDU รู้เรื่องยา TVIS : Traffic Voice Information Service BMA Traffic rada
อสค. อสม4.0 สปสช. คู่มือประชาชน  G-news   รวมโรค สุขที่พ่อสอน   สุขแท้ที่แม่ให้ RDU   TVIS  BMA เรดาร์สภาพอากาศ 
cctv road nostra googlemap H4U Tamlab  thaimassage            
สดทางหลวง NOSTRA GoogleMap H4U ยาแผนไทย   สมุนไพรไทย            

 

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี