tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
 Nrls2019 datasystem ITA

ระบบบริหารความเสี่ยง 

ระบบฐานข้อมูล รพ.บึงสามัคคี

เอกสารงาน  ITAวิดีโอรณรงค์การล้างมือให้ถูกวิธี จัดทำโดย รพ.บึงสามัคคีข่าวประชาสัมพันธ์-62 (12)

Mammogram

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)

province

โรงพยาบาลบึงสามัคคี ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี
ท่านนายแพทย์ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์
และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงสามัคคี
โดยให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนและให้ความรู้ตามโครงการ

ตรวจนิเทศก์งาน PP&P

รับนิเทศก์62

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นพ.ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ประธานการตรวจนิเทศก์ PP&P และติดตามตัวชี้วัด HDC และMIS 

สรพ.เยี่ยมสำรวจงานคุณภาพ HA

สรพเยี่ยมสำรวจ

ในวันที่ 23 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.30 น. สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ) 

visit

วันที่ 14 พ.ค. 2562 นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

หน้าที่ 1 จาก 3
 ไปยังเว็ปไซต์เดิม  www.beunghos.net    bull

 

application head
อสค.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร SMART อสม. สปสช. คู่มือประชาชน G-NEWS รวมโรค สุขที่พ่อสอน สุขแท้ที่แม่ให้ RDU รู้เรื่องยา TVIS : Traffic Voice Information Service BMA Traffic rada
อสค. อสม4.0 สปสช. คู่มือประชาชน  G-news   รวมโรค สุขที่พ่อสอน   สุขแท้ที่แม่ให้ RDU   TVIS  BMA เรดาร์สภาพอากาศ 
cctv road nostra googlemap H4U Tamlab  thaimassage            
สดทางหลวง NOSTRA GoogleMap H4U ยาแผนไทย   สมุนไพรไทย            

 

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี