tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลบึงสามัคคี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลบึงสามัคคี

ประวัติ รพ.

ประวัติโรงพยาบาลบึงสามัคคี

ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.

โรงพยาบาลบึงสามัคคีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 7 ตำบลระหาน
อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีื้นที่ 33 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา
โทรศัพท์ : 055-871672 แฟกซ์ : 055-871671

 

ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตรากำลังโรงพยาบาลบึงสามัคคี
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560  มีทั้งสิ้น  119  คน เป็นข้าราชการ  38  คน  พนักงานราชการ 3 คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  53 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน  ลูกจ้างเหมาบริการ 13 คน

ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.

 

Last modified on วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 10:05

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี