tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลบึงสามัคคี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลบึงสามัคคี

ตารางการให้บริการ

ตารางการให้บริการแต่ละวัน

วันเวลา 08.30 น. - 12.00 น.เวลา 1.300 น. - 16.30 น.
จันทร์ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกไต
ทันตกรรม
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกปอดอุดกัันเรื้อรัง COPD สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
โรคหืด Asthama สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
อังคารตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
ฝากครรภ์รายใหม่ ( ต.ระหาน )
วางแผนครอบครัว
ทันตกรรม
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกยาเสพติด
วางแผนครอบครัว
ตรวจหลังคลอด 4 - 6 สัปดาห์
ทันตกรรม ( นัด )
พุธตรวจโรคทั่วไป
ฝากครรภ์รายเก่า ( ทั้งอำเภอ )
ทันตกรรม
ตรวจโรคทั่วไป
เจาะเลือดหญิงตั้งครรภ์รายใหม่พร้อมสามี
ทันตกรรม ( นัด )
พฤหัสตรวจโรคทั่วไป
คลินิคสุขภาพเด็กดี
คลินิคโรคเบาหวาน
ทันตกรรม
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิคฟ้าใส ( บุหรี่ สุรา )
ทันตกรรม ( นัด )
ศุกร์ตรวจโรคทั่วไป
คลินิคสุขภาพจิตและจิตเวช ( สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน )
คลินิควัณโรค
คลินิคเพื่อนช่วยเพื่อน ( สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน )
ทันตกรรม ( นัด )
ตรวจโรคทั่วไป

ตารางแพทย์ที่ให้บริการ

คลินิกแพทย์ประจำคลีนิควันที่ให้บริการ
DMพญ.ชุติกาญน์นพ.ศรันย์ทุกวันพฤหัสบดี
HTพญ.ชุติกาญน์นพ.ศรันย์ทุกวันอังคาร
CKDพญ.ชุติกาญน์นพ.ศรันย์ทุกวันจันทร์
TBนพ.ก้องเกียรติพญ.ชุติกาญน์ทุกวันศุกร์
ANCนพ.ก้องเกียรติพญ.ชุติกาญน์ทุกวันพุธ
COPDนพ.ก้องเกียรติพญ.ชุติกาญน์จันทร์ที่ 1 ของเดือน
Asthmaนพ.ก้องเกียรติพญ.ชุติกาญน์จันทร์ที่ 2 ของเดือน
AIDSพญ.ชุติกาญน์นพ.ศรันย์ศุกร์ที่ 4 ของเดือน
จิตเวชพญ.ชุติกาญน์นพ.ศรันย์ศุกร์ที่ 1และ2 ของเดือน

 

Last modified on วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2561 09:21

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี