tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu

ศูนย์คุณภาพ

ชาว รพ.บึงสามัคคี
รวมพลัง
เตรียมพร้อมรับ Re - accreditation ครั้งที่ 1
การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล
วันที่  22-23  กุมภาพันธ์ 2561


Re-Acc คืออะไร?

Re-Acc มาจากคำว่า RE – Accreditation

RE แปลว่า ทำอีกครั้ง ทำซ้ำ ทำอีกรอบ

Accreditation แปลว่า การประเมินเพื่อให้การยอมรับ ,การให้คำยืนยันรับรอง ในที่นี้หมายถึง การประเมินโรงพยาบาลว่ามีกระบวนการคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสรพ.หรือ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โดยในการรับรองแต่ละครั้งมีกำหนดอายุรับรอง 2-3 ปี

RE – Accreditation จึงรวมความว่า การประเมินซ้ำเพื่อให้การรับรองว่าโรงพยาบาลของเรายังมีกระบวนการคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานของสรพ.หรือ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 

 Accreditation ไปทำไม?

ในภาวะการณ์ปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการการบริการที่มีคุณภาพทั้งนั้น เวลาเราซื้อสินค้าเราก็ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี  มีราคาที่ยุติธรรม มีบริการหลังการขายที่ดี ที่ประทับใจ เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลก็ต้องการการดูแลรักษาที่ดี ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ ได้ผลการรักษาที่ดี หายจากโรคจากความเจ็บป่วยที่มีโดยเร็ว สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราบอกว่า “เราทำได้ดีแล้วตามที่คุณต้องการ เชื่อใจเราเถอะ มั่นใจในตัวเราเถอะ” (ลูกค้าหรือผู้รับบริการ)ก็ไม่อาจเชื่อมั่นได้เต็มที่เพราะ(พ่อค้าหรือผู้ให้บริการ)ทุกคนก็ต้องบอกว่าของของตัวเองดี ดังนั้นในโลกปัจจุบันก็ต้องมีหน่วยงานกลางทำการประเมินและให้การรับรองว่าดีจริงหรือไม่ เช่น องค์การอาหารและยาให้การรับรองว่าอาหารและยาที่ได้สัญญลักษณ์ “อย.” นั้นมีคุณภาพ ปลอดภัย, กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองสถานตรวจรถเอกชนที่ได้ตรา “ ตรอ” ว่ามีมาตรฐานในการตรวจสภาพรถตามเกณฐ์ที่กำหนด. เป็นต้น  ในด้านสถานพยาบาลเองก็มีหน่วยงานที่เรียกว่า สรพ.หรือ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ทำหน้าที่ให้การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลเช่นกัน

รับรองไปแล้วก็น่าจะพอ ทำไมต้อง Re-Acc อีก

โดยธรรมชาติของมนุษย์เรา เมื่อเราทำอะไรไปเรื่อยๆ ซ้ำๆ ก็มักจะเริ่มหย่อนยาน เริ่มไม่ทำตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ เริ่มลัดหรือข้ามขั้นตอน บางครั้งก็ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้นในการรับรองหรือออกใบอนุญาตโดยทั่วไปกจึงมักจะกำหนดอายุการรับรอง เหมือนใบขับขี่ที่มีวันหมดอายุ ต้องมาต่ออายุ ถ้าที่ผ่านมาทำผิดกฎจราจรมาก ถูกตัดแต้มมาก ก็ไม่ต่ออายุใบขับขี่ให้ หรือก็ต้องสอบใหม่ ถ้าผ่านก็ต่ออายุให้ การให้บริการของรพ.ก็เช่นกัน ถ้าให้การรับรองคุณภาพแล้วให้ตลอดไปเลยก็จะทำให้รพ.ไม่ตื่นตัว ไม่ปรับปรุงหรือพยายามพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น ไม่นานก็จะเกิดความผิดพลาดบ่อยๆ คุณภาพแย่ลงเรื่อยๆ ผู้ป่วยก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้น  การที่มีหน่วยงานภายนอกมาประเมินซ้ำจะทำให้เราตื่นตัวเสมอ ระบบต่างๆที่วางไว้จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ความปลอดภัยก็จะมากขึ้น ทำให้เกิดคุณภาพอย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นการดีต่อทั้งโรงพยาบาลของเราที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ  เป็นผลดีต่อผู้ป่วยที่มาใช้บริการเพราะได้รับบริการที่ดี ที่ปลอดภัย เป็นผลดีต่อคนในองค์กรซึ่งเมื่อสามารถให้บริการที่ดี ที่ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ก็เกิดความภาคภูมิใจ เมื่อภาวะแทรกซ้อนน้อยลง การฟ้องร้องก็มีน้อยลงตาม คนทำงานก็มีความสุขมากขึ้น

RE-Acc ผ่านแล้วเราจะได้อะไร ?

สิ่งที่เราจะได้จากการผ่านการรับรองในครั้งนี้จะเกิดผลดีต่อโรงพยาบาลของเราอย่างมากเช่น

        1. เราจะมีรายได้เข้ารพ.มากขึ้น เนื่องด้วยในขณะนี้  การประเมิน ผ่านAccredittation หรือ Re- Accreditation จะได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.) และ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมียอดปีละหลายล้านบาท และมีแนวโน้มว่าเงินก้อนนี้จะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้รพ.ต่างๆพัฒนาคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆ

        2.การพัฒนาความรู้ทางวิชาการมีความต่อเนื่อง เนื่องด้วยในขณะนี้รพ.ของเราเป็นทั้งหน่วยงานบริการดูแลรักษาผู้ป่วยและเป็นสถาบันการเรียนการสอนบุคลากรทางสาธารณสุขทุกระดับตั้งแต่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ธุรการ ช่างเทคนิค ผู้ช่วยเหลือคนไข้ต่างๆ ทำให้มีบุคลากรเข้ามาช่วยทำงานในรพ.ของเรามากขึ้น มีการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ทำให้คนในรพ.ของเรามีความรู้ดีขึ้น ฉลาดขึ้น เก่งขึ้น และข้อสำคัญในข้อตกลงของราชวิทยาลัย(ซึ่งเป็นองค์กรที่ออกใบอนุญาตให้รพ.ใหญ่ๆมีการอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆได้)ได้มีข้อกำหนดข้อหนึ่งที่ให้รพ.ที่จะจัดการอบรมแพทย์เฉพาะทางได้นั้นต้องผ่านการรับรอง Accredittation จาก สรพ.แล้วเท่านั้น ซึ่งถ้าเราไม่ได้รับการรับรองต่อ เราอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นสถาบันฝึกอบรม ทำให้ไม่มีแพทย์ประจำบ้าน(แพทย์ฝึกอบรมสาขาเฉพาะทาง)มาฝึกอบรม งานบริการก็อาจจะสะดุด วิชาการใหม่ๆก็อาจจะไม่มี ไม่ก้าวหน้า 

        3. ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และประทับใจ  เมื่อมีการสอบไล่ปลายปี เราต้องอ่านหนังสือ และทำความเข้าใจความรู้ในหนังสืออย่างหนักจึงจะผ่านการสอบได้ ผลที่ตามมาคือเรามีความรู้มากขึ้น มีความเข้าใจดีขึ้น ฉลาดขึ้น เช่นเดียวกันกับการที่โรงพยาบาลของเราจะผ่านการประเมิน Re-Accreditation จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ดี  ได้มาตรฐานให้บริการได้อย่างประทับใจ ผลที่ตามมาคือผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาที่ดี ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

        4. โรงพยาบาลของเราได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ในโรงพยาบาลของทั้งประเทศไทยพันกว่าแห่งมีไม่เกิน10 แห่งเท่านั้นที่ผ่านการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่3 เนื่องจากการประเมินในครั้งต่อๆมายากขึ้นเรื่อยๆ เราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรายังคงมุ่งมั่นในกระบวนการคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั่นคือมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคนในองค์กรไม่มีคุณภาพ ไม่มุ่งมั่น ไม่ร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆ ก็ไม่สามารถผ่านการประเมินต่อเนื่องมาได้ถึง 3 ครั้ง ซึ่งถ้าครั้งนี้เราผ่านการประเมินไปเราจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งแรกในภาคอีสานที่ผ่านการประเมินติดต่อกันมาถึง 4 ครั้ง แสดงว่าเราเก่งจริง ดีจริง คนของเรามีคุณภาพจริง ผู้ป่วยของเราก็จะมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการจริงๆ แล้วอย่างนี้พวกเราจะไม่ภาคภูมิใจในผลสำเร็จครั้งนี้หรอกหรือ

        5. คนในองค์กรมีความมั่นคง ปลอดภัยและมีความสุขในการทำงาน ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลสิ่งที่สำคัญมากคือ จะต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดี ต้องมีการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เมื่อมีการพบปะพูดคุยกันมากขึ้น เราก็จะเข้าใจกันมากขึ้น เมื่อเข้าใจกันมากขึ้นก็จะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีความสุขในการทำงานมากขึ้น ระบบบริการของเราก็จะดีขึ้น  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น ไม่เกี่ยงงานกันไปมา แต่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือ ช่วยกันปิดจุดอ่อนของกันและกัน ความเสี่ยงต่างๆก็จะลดลง เมื่อผลงานที่ได้มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน การฟ้องร้องต่างๆก็จะลดลง คนในโรงพยาบาลก็จะทำงานด้วยความมั่นคง ปลอดภัยและมีความสุข 

เราจะช่วยให้โรงพยาบาลของเราผ่านการประเมิน Re-Accได้อย่างไร ?

1. ให้ความสนใจในกิจกรรมที่จะมีตามมา เช่นการเข้าอบรมในเรื่องคุณภาพ การป้องกันและจัดการความเสี่ยง การทบทวนเรื่องต่างๆของหน่วยงาน เป็นต้น

2. ทำงานของตนเองให้ดี เพราะคุณภาพเริ่มต้นที่ตนเอง

3. มีอะไรให้คุยกัน เพราะถ้าเราพูดคุยกันมากขึ้น จะทำให้เข้าใจกันมากขึ้น จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

4. ขยันทบทวน : สิ่งต่างๆที่ทำอยู่ประจำวันจะไม่ดีขึ้นเลย ถ้าเราไม่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นอย่ารังเกียจที่จะนำเหตุการณีที่ไม่คาดฝันมาทบทวนทำความเข้าใจและหาสาเหตุการเกิดและแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆซ้ำอีก

5. เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของงานที่ตนเองทำอยู่หรือรับผิดชอบอยู่

6. ให้คำแนะนำสิ่งดีๆในการปรับปรุงหน่วยงานของตนเอง

7. ให้บริการทุกคนด้วยใจ ต้อนรับดุจญาติมิตร

8. ช่วยกันประหยัดน้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ ลดการก่อขยะโดยไม่จำเป็น

9. ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

10. ให้กำลังใจในการทำงานแก่ทีมของตนเอง ไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแค่ไหน จงเชื่อมั่นว่ามันจะผ่านพ้นไปด้วยดี ถ้าพวกเราคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่กันและกันตลอดไป

Last modified on วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2561 09:51

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี