tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลบึงสามัคคี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลบึงสามัคคี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (9)

งานทำความสะอาด

งานซ่อมบำรุง

งานยานยนต์

หน้าที่ 2 จาก 2
Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี