tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลบึงสามัคคี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลบึงสามัคคี

โปรแกรม ดาวน์โหลด รพ.บึงสามัคคี (16)

โปรแกรม RCM

Rate this item
(31 votes)
โปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับการจัดการลูกหนี้  สิทธิต่างๆ  
MySQL/MySQLDump 
ไฟล์ต้นฉบับ EClaim2008                                                                                                                                                                                                 

โปรแกรม RuntimeVFP9Setup

Rate this item
(9 votes)
โปรแกรมที่ใช้สำหรับในการช่วยให้ โปรแกรมที่เขียนด้วย Visual Foxpro ทำงานได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

โปรแกรม mysql-connector

Rate this item
(5 votes)
โปรแกรม mysql-connector-odbc-5.1.8-win32.Zip
Driver ที่ใช้สำหรับในการ Connect Mysql Server 
ไฟล์ myodbc5/myodbc5s.dll 
ใช้สำหรับในการ Connect Mysql Server โดยการ registry เอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

โปรแกรม DataQuery

Rate this item
(3 votes)
โปรแกรมที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลในระบบโปรแกรม HOSxP  พัฒนาโดย นายวรเวทย์  เอี่ยมพร  เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ชำนาญงาน หน่วยงานไอที โรงพยาบาลบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมทาง facebook ในเวลาทำการ                                                                                           

โปรแกรม DataAudit

Rate this item
(10 votes)
โปรแกรมช่วยในการค้นหาข้อมูล หรือ Audit HOSxP   ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมทาง facebook วรเวทย์ เอี่ยมพร ในเวลาทำการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

โปรแกรม Export43File

Rate this item
(3 votes)
โปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม เฉพาะกิจ Version ชลบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
หน้าที่ 1 จาก 3
application head
อสค.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร SMART อสม. สปสช. คู่มือประชาชน G-NEWS รวมโรค สุขที่พ่อสอน สุขแท้ที่แม่ให้ RDU รู้เรื่องยา TVIS : Traffic Voice Information Service BMA Traffic rada
อสค. อสม4.0 สปสช. คู่มือประชาชน  G-news   รวมโรค สุขที่พ่อสอน   สุขแท้ที่แม่ให้ RDU   TVIS  BMA เรดาร์สภาพอากาศ 
cctv road nostra googlemap H4U Tamlab  thaimassage            
สดทางหลวง NOSTRA GoogleMap H4U ยาแผนไทย   สมุนไพรไทย            

 

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี