tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลบึงสามัคคี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลบึงสามัคคี

โปรแกรม ดาวน์โหลด รพ.บึงสามัคคี (16)

โปรแกรม CheckRight

Rate this item
(3 votes)
โปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบสิทธิจาก Webservice สปสช.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

โปรแกรม CheckDeath

Rate this item
(0 votes)
โปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบสถานะตาย จาก Webservice สปสช.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

โปรแกรม CalCMI

Rate this item
(0 votes)
โปรแกรมที่ใช้สำหรับในการส่งข้อมูล CMI  ให้กระทรวง  แทนโปรแกรม Drgindex                                                                                                                                                                                                                                                                                    

โปรแกรม BB

Rate this item
(3 votes)
โปรแกรมที่ใช้สำหรับ  Backup  HOSxP HOSxP PCU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

โปรแกรม RR

Rate this item
(0 votes)
โปรแกรมที่ใช้สำหรับ Restore ฐานข้อมูลจาก ไฟล์ Zip ของ HOSxP HOSxP PCU  แตกไฟล์ฐานข้อมูล ZIP ของ HOSxP HOSxP PCU  ก่อนการใช้งานโปรแกรม RR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

โปรแกรม BK

Rate this item
(1 Vote)
โปรแกรมที่ใช้สำหรับในการนำเข้าฐานข้อมูลทั้ง DATABASE                                                                                                                                                                                                                                                                                            
หน้าที่ 2 จาก 3
application head
อสค.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร SMART อสม. สปสช. คู่มือประชาชน G-NEWS รวมโรค สุขที่พ่อสอน สุขแท้ที่แม่ให้ RDU รู้เรื่องยา TVIS : Traffic Voice Information Service BMA Traffic rada
อสค. อสม4.0 สปสช. คู่มือประชาชน  G-news   รวมโรค สุขที่พ่อสอน   สุขแท้ที่แม่ให้ RDU   TVIS  BMA เรดาร์สภาพอากาศ 
cctv road nostra googlemap H4U Tamlab  thaimassage            
สดทางหลวง NOSTRA GoogleMap H4U ยาแผนไทย   สมุนไพรไทย            

 

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี