tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลบึงสามัคคี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลบึงสามัคคี

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

child62

วันที่ 12 มกราคม 2562 โรงพยาบาลบึงสามัคคี ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ
ได้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลระหาน

คู่มือการจัดทำเอกสารคุณภาพ

คู่มือการจัดทำเอกสารคุณภาพ  โรงพยาบาลบึงสามัคคี                                                                                                                               

คลังข้อมูลสุขภาพ งานการพยาบาล

              Moph


 

งานสุขศึกษา

doctor

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดพงษ์สัก หมู่ที่ 11 ตำบลวังชะโอน 
เพื่อให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

27NOV2018

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน
อาสาสมัครและประชาชนจิตอาสา
ร่วมกันทำโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณ
ที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี

tungsanoon61

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้น
เพื่อสมทบทุนในการบูรณะศาสนสถาน ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารคุณภาพ

อยู่ในช่วงการอัพเดทข้อมูล ครับ

โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบึงสามัคคี

No.หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์NO.หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
1หน่วยงานประชาสัมพันธ์055-87167215หน่วยงานตึกผู้ป่วยใน055-871672-125
2หน่วยงานเวชระเบียน055-871672-10216หน่วยงานช่าง055-871672-134
3หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน055-871672-10317หน่วยงานจ่ายกลาง055-871672-140
4หน่วยงานผู้ป่วยนอก055-871672-10618หน่วยงานโภชนาการ055-871672-133
5หน่วยงานส่งเสริม,สุขาภิบาล055-871672-14619หัวหน้าฝ่ายบริหาร055-871672-199
6หน่วยงานชันสูตร055-871672-11220หน่วยงานกายภาพ055-871672-141
7หน่วยงานเภสัชกรรม055-871672-11321หัวหน้ากลุ่มบริการฯ055-871672-144
8หน่วยงาน X-ray055-871672-11422หน่วยงานสุขาภิบาล055-871672-145
9หน่วยงานทันตกรรม055-871672-11523หน่วยงานส่งเสริม055-871672-146
10หน่วยงานฝ่ายการพยาบาล055-871672-11624หน่วยงาน IT055-871672-666
11หน่วยงานประกันสุขภาพ055-871672-117, 055-871673, FAX: 055-87167325ศูนย์เปล055-871672-111
12หน่วยงานคลินิกฟ้าใส055-871672-14326หน่วยงานซักฟอก055-871672-136
13หน่วยงานแพทย์แผนไทย055-871672-14827งานศูนย์คุณภาพ055-871672-118
14หน่วยงานบริหาร055-871671-122 , FAX: 055-871671
 

สายด่วนสาธารณสุข

No.สายด่วนสาธารณสุขเบอร์โทรศัพท์
1สายด่วนสุขภาพ  0-2590-2000
2ศูนย์นเรนทร  1669
3กินดี สุขภาพดี  1675
5ปรึกษาเรื่องยา  0-26448850 ต่อ 73
6สายด่วนยาเสพติด  1665
7สายด่วน อย.  1556
9หลักประกันสุขภาพ  1330
10สุขภาพจิต  1667
11สายด่วนมะเร็ง  1668
12สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 

เหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัยบริการทางการแพทย์เหตุด่วนเหตุร้าย
ศูนย์ประชาบดี โทร. 1300สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165 แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330 แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
หน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเทพมหานคร โทร. 1555 สายด่วนองค์การอาหารและยา โทร. 1556 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 1665 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 1650 สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666 กองปราบปราม โทร. 1195
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669 สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323 อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โทร. 1691 สายด่วนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โทร. 1668 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ โทร. 1199
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 1860 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โทร. 1374
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีโทร. 1650
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

 

หน่วยงานราชการธนาคาร/สถาบันการเงินสาธารณูปโภค
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192 สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต โทร. 1188การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โทร. 1111 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. 1102 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357 การประปานครหลวง โทร. 1125
กรมศุลกากร โทร. 1164 ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166 ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551 ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572บริการโทรคมนาคม
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182 ธนาคารทหารไทย โทร. 1558TOT โทร. 1100
สายด่วนประกันภัย โทร. 1186 ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588 Hutch โทร. 1128
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330 ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595 AIS โทร. 1175
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362 ธนาคารธนชาต โทร. 1770 TRUE โทร. 1331
สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355 ธนาคารไทยธนาคาร โทร. 0-2626-7777 DTAC โทร. 1678
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 1361 ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0-2645-9000 บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ โทร. 1113
กรมชลประทาน โทร. 1460 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2285-1555 บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ TOT โทร. 1133
สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506 ธนาคารนครหลวงไทย โทร. 0-2828-8000 บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง โทร. 1188
กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548การขนส่งสอบถามเรื่องอื่น ๆ
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567 ตำรวจทางหลวง โทร. 1193สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย โทร. 181
กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545
กระทรวงพลังงาน โทร. 1649 กรมเจ้าท่า โทร. 1199 สถานีวิทยุ จส.100 โทร. 1137
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1384 สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644
ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676 บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร. 1694 ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน โทร. 1543 สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761
กระทรวงการคลัง โทร. 1689 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543 ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน โทร. 1695 กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359
กรมสรรพสามิต โทร. 1713 ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 สายด่วนเมาไม่ขับ โทร. 1717
กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765 การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 1767 บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1566
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร. 1661
TAXI-RADIO โทร. 1681
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โทร. 0-2131-5700 ต่อ 1301
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0-2132-9950
การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 0-2269-319, 0-2269-3199
กรมการบินพลเรือน โทร. 0-2286-0506, 0-2286-0594
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0-2537-9198
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โทร. 0-2938-3666
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 08-1821-3424

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

โปรแกรม Aio-runtimes

โปรแกรมที่ใช้การแก้ไขปัญหา เนื่องจากไฟล์ของระบบไม่ครบ และ runtimes error ต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
หน้าที่ 9 จาก 15
application head
อสค.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร SMART อสม. สปสช. คู่มือประชาชน G-NEWS รวมโรค สุขที่พ่อสอน สุขแท้ที่แม่ให้ RDU รู้เรื่องยา TVIS : Traffic Voice Information Service BMA Traffic rada
อสค. อสม4.0 สปสช. คู่มือประชาชน  G-news   รวมโรค สุขที่พ่อสอน   สุขแท้ที่แม่ให้ RDU   TVIS  BMA เรดาร์สภาพอากาศ 
cctv road nostra googlemap H4U Tamlab  thaimassage            
สดทางหลวง NOSTRA GoogleMap H4U ยาแผนไทย   สมุนไพรไทย            

 

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี